Ranking
Nick Level Classe Evolução Reino Guild
VALHALLA 200 SC
D3ATH 200 SC
ZUKOOR 200 SC
-ziLdjian- 200 SC
TkziN 200 SC
Ranking de Cidades
Cidades Guildname Guildmark
Armia EXTREME
Arzan EXTREME
Erion EXTREME
Nipplehein EXTREME
Noatun EXTREME
Recuperar conta