Ranking
Nick Level Classe Evolução Reino Guild
VALHALLA 200 SC
D3ATH 200 SC
ZUKOOR 200 SC
-ziLdjian- 200 SC
TkziN 200 SC
Ranking de Cidades
Cidades Guildname Guildmark
Armia EXTREME
Arzan EXTREME
Erion EXTREME
Nipplehein EXTREME
Noatun EXTREME
Horarios de BOSS drop diario

Horario de BOSS diarios SombraNegra

10:00
14:00
18:00
21:00
12:00

Horario de BOSS diarios VeridB

8:00 
12:00
17:00
20:00
23:00
01:00